ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A PDB Szépsg Stúdió (Péntek Bernadett és Péntek Bianka) adatvédelmi szabályzata

Adatkezelők: Péntek Bernadett, Péntek Bianka

Adatkezelés célja: számviteli törvény alapján számlázáshoz, valamint a kozmetikában igénybe vett szolgáltatások, termékek nyilvántartása, időpontegyeztetés, értesítések, nyereményjátékok, szociális média, telefonon, e-mailben, kapcsolattartáshoz.

1. Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

2. A Szolgáltató elkötelezett Ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információszabadság és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.   

3. A PDB SZÉPSÉG STÚDIÓ számára (a stúdióban, a weboldalon, a szociális médiában) a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat aláírásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a hozzájárulást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.   

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a jogszavályi felhatalmazás (számviteli törvény).

5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény ... egyéb adat .

6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a rendszeres kapcsolattartás ideje alatt, valamint az utolsó igénybe vett szolgáltatást követő 3. év végéig kezeli.

7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében anonim módon statisztikai, illetve információs céllal a kezelt és anonimizált adatokat összekapcsolja. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést, akciókról tájékztatást.

8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. A Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

9. A Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a PD Szépség Stúdió nyilvántarásból való törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

10. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: info@pentekdetti.hu Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A fentiektől eltérő (előre nem egyeztetett ) módon történő adatkezelés esetén az Felhasználóinak joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz panaszt benyújtani.

Zalaegerszeg, 2018. május 22.